Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a https://hobbykucko.hu oldalon, annak aloldalain található és működtetett internetes áruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe: https://hobbykucko.hu

1. A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Üzemeltető neve:  Szabó-Papp Nóra Andrea egyéni vállalkozó
Székhely címe: 6800. Hódmezővásárhely, Dózsa Görgy utca 51
Adószám: 57785844-1-26
Nyilvántartási száma: 56444568

A csomagküldő kereskedelmi tevékenységet a . számon tartja nyilván a Hódmezővásárhely Megyei Jogú város jegyzője.

Ezúton szeretnék eleget tenni a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 2021. január 01-tól hatályos 13. § (2) bekezdése első mondatának és a 32/E. § (2) bekezdés rendelkezésének, ezért ezúton tájékoztatom, hogy az eddigieknek megfelelően, és a továbbiakban is a köztünk fennálló szolgáltatást/szerződést

Név: Szabó-Papp Nóra Andrea egyéni vállalkozó
Székhely címe: 6800. Hódmezővásárhely, Dózsa Görgy utca 51
Adószám: 57785844-1-26
Nyilvántartási száma: 56444568

részéről, mint KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁS teljesítem.

2. Ügyfélszolgálat adatai:

Ügyfélszolgálat munkanapokon 09:00-12:00 és 13:00-15:00 között érhető el.

Telefon: +36202762266 (normál díjszabású magyar mobiltelefonszám)
E-mail: info@hobbykucko.hu

3. Fogalmak:

 • Webáruház, honlap: jelen weboldal
 • Felek: eladó és vevő együttesen
 • Felhasználó: azon természetes személy, aki a webáruház szolgáltatásait igénybe veszi
 • Vevő: azon felhasználó, aki a webáruházon keresztül terméket rendel
 • Szolgáltató, eladó: azon nem természetes személy, aki a webáruházon keresztül értékesíti a termékeket
 • Szerződés: eladó és vevő között elektronikus úton, e-mailes visszaigazolással létrejövő szerződés
 • Termék: olyan birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, amely értékesítésre szánva a webáruház kínálatában megjelenik.
 • Regisztrált felhasználó: azon felhasználó, aki a webáruházban található regisztrációs formot kitölti, majd létrehozza a saját vásárlói fiókját
 • Vendég felhasználó: azon felhasználó, aki nem hoz létre vásárlói fiókot, és úgy veszi igénybe a webáruház szolgáltatásait

A szerződéskötés során az alábbi jogszabályokat vesszük figyelembe:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
  1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

4. Az általános szerződési feltételek elfogadása

4.1 A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
4.2 Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, nem küldhet megrendelést sem.

5. Az adásvételi szerződés létrejötte:

5.1 Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)

5.2 A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

6.  A szerződés nyelve

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar, az eladó ezeket nem iktatja.

7. Számlázás:

Az eladó elektronikus számlázást alkalmaz (e-számla) a a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerint. Jelen ÁSZF elfogadásával a vevő beleegyezést adja, hogy elektronikus számla kerüljön alkalmazásra.

8. A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

9. Árak

A webáruházban közzétett árak bruttó árak, forintban értendőek, alanyi adómentesek, így azoknak Áfa tartalma nincs. Az árak tájékoztató jellegűek, és nem zárható ki annak a lehetősége, hogy az eladó módosítsa azokat üzletpolitikai okokból kifolyólag, figyelembe véve, hogy az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Minden figyelmesség ellenére előfordulhat, hogy az árat az eladó téves tüntette fel, ebben az esetben a „Hibás ár esetén történő eljárás” pont lép érvénybe.

10. Hibás ár esetén történő eljárás

Emberi mulasztás, vagy technikai probléma miatt előfordulhat, hogy adott termék ára hibásan jelenik meg. Ilyen eset lehet, amikor a termék ára 0 Ft, vagy egy akciós termék ára, ahol a kedvezményes ár a kedvezmény mértékéhez viszonyítva tévesen van feltüntetve. Ebben az esetekben az eladó a lehető leghamarabb tájékoztatja a vásárlót a hibás árról, majd felkínálja a terméket a valós áron. A vásárlónak ezt követően eldöntheti, hogy a terméket valós áron kívánja megvásárolni, vagy eláll a vásárlás lehetőségétől.

11. A megrendelés lépései:

A webáruházban vásárolhat regisztrált felhasználó, illetve lehetőség van vásárolni regisztráció nélkül is (úgynevezett Vendég felhasználóként). A regisztráció az első vásárlás leadása közben is elvégezhető az email cím és jelszó megadásával. A későbbiekben a felhasználó a felhasználói fiókba bejelentkezve megtekintheti a megrendelése állapotát, a korábban leadott rendeléseit, illetve módosíthatja az adatait. A felhasználói fiók törlése kérhető a központi email címen, illetve a felhasználói fiók beállításaiban.

A felhasználó a megrendelés leadásával elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót, amelyet ide kattintva tekinthet meg.

11.1. A kosár használata:

A megtekintett terméket a felhasználó által kiválasztott, a raktárkezelő rendszer által engedélyezett maximális mennyiségben  a felhasználó a kosárba helyezheti a „Kosárba teszem” gombra kattintva. A kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek, így a kosárba helyezéssel nem keletkezik fizetési kötelezettség.

11.2.Kosár megtekintése:

Lehetősége van a felhasználónak, hogy a kosárban lévő termékeket megtekintse, azokat eltávolítsa, vagy a darabszámot módosítsa.

11.3 A megrendelés összeállítása

A kosárt követően a megrendelő a Pénztár oldalra tud navigálni, ahol a számázási és szállítási adatokat megadhatja. A számlázási adatok megadása kötelező, amennyiben a szállítási adatok megegyeznek a számlázási adatokkal, úgy azt nem kötelező kitölteni. Amennyiben a felhasználó a számlázási címtől eltérő címre szeretné kérni a megrendelt termékek kézbesítést, úgy ki kell töltenie a szállítási adatokat is.

11.4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja

Amennyiben a felhasználó tévesen adott meg adatot, a megrendelés leadása előtt módosítani tudja azt. A megrendelés leadását követően csak az ügyfélszolgálat tudja módosítani az adatokat. A hibás adatok észlelését követően haladéktalanul, a megrendelést követő 24 órán belül értesítenie kell a megrendelőnek az ügyfélszolgálatot, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a hibás adatokkal kerül kiállításra a számla és feladásra a megrendelt termék(ek).

11.5. A megrendelés elküldése

Az számlázási és szállítási adatok megadását, és ellenőrzését követően a fizetési módot kell kiválasztani, ezt követően elfogadni jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót. Ezt követően a Fizetés Barionnal / Megrendelés elküldése (fizetési mód függvényében változik) gombra kattintva leadható a megrendelés. Az előbb nevezett gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi a megrendelő, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

11.6. A megrendelés visszaigazolása

Az eladó a megrendelés automatikusan, elektronikus formában (e-mail) visszaigazolja. Amennyiben 48 órán belül sem kerül visszaigazolásra, úgy a vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

12. Lehetséges fizetési módok

12.1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvét)
12.2. Átutalás

13. Teljesítési határidő, kiszállítás, személyes átvétel

13.1. A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 14 munkanap. Amennyiben a 14 munkanapon belül nem lehetséges a kiszállítás, úgy arról a webáruház a megadott elérhetőségek valamelyikén tájékoztat.
13.2. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
13.3. Kiszállítás futárszolgálat segítségével történik.
13.4. Lehetőség van személyes átvételre előre egyeztetett időpontban a vállalkozás tulajdonosától, erről bővebb információ a megadott elérhetőségeken kérhető.

13.6 Tájékoztatjuk, hogy:

 • a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet,
 • a veszélyhelyzetben hozott, a Magyar Közlönyben kihirdetett különleges jogrendi intézkedések,
 • a szerződés teljesítése érdekében eljáró személyek (fizetési szolgáltató, valamint a szállítást végző partner) által a veszélyhelyzet miatt hozott intézkedések

a szerződés teljesítését vis maior eseményként érintik.

A vis maior helyzet Eladót megakadályozhatja, vagy késleltetheti szerződéses kötelezettségei teljesítésében, amelyért Eladó a Polgári Törvénykönyv alapján nem vonható felelősségre.

Az akadályoztatás és késleltetés kezelése érdekében Eladó jogosult:

 • a szerződés teljesítését felfüggeszteni, vagy halasztani,
 • a már megkötött szerződés teljesítését lehetetlenülésre (amennyiben a vis maior helyzet előre láthatóan lehetetlené teszi a teljesítést) hivatkozva visszautasítani.

A szerződés teljesítésének felfüggesztése vagy halasztása esetén Eladó a szerződéses kötelezettségeit a vis maior helyzetre tekintettel halasztott időpontban köteles teljesíteni.

A szerződés teljesítésének lehetetlenülése esetén a Polgári Törvénykönyv alapján a szerződés megszűnik, a már megfizetett vételár visszajár a Vásárlónak. Eladó a vételár visszatérítése esetén a Vásárló által alkalmazott fizetési módot, vagy a Felek által egyedileg megtárgyalt visszafizetési módot alkalmazza.

14. Elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló uniós és magyar szabályozása értelmében vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog gyakorlati menete élelmiszer termék esetében: csak sértetlen csomagolású (zárszalagú) élelmiszer elállásától lehet elállni. Amennyiben az élelmiszer termék felbontásra kerül, úgy az elállás jog hiányának értelmében nem valósul meg az elállás joga egészségvédelmi okokból kifolyólag. Sértetlen csomagolású (zárszalagú) termék visszajuttatása esetén amennyiben az elállás jogának oka nem szavatossági vagy garanciaigény, úgy a termék visszajuttatásának teljes költsége a vevőt terheli. A vevő nem érvényesítheti az elállás jogát olyan esetben, ha gyorsan romló élelmiszer terméket rendel. Ebben az esetben a vevő semmiféle kártérítési igényre nem tarthat igényt.

Az elállási jog gyakorlati menete nem élelmiszer termék esetében: a terméket a használata előtt eredeti csomagolásában kell visszaküldeni. Amennyiben az elállás jogának oka nem szavatossági vagy garanciaigény, úgy a termék visszajuttatásának teljes költsége a vevőt terheli.

Az Eladó kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a webáruházban megvásárolható növények kapcsán a Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát, mert a növények a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében d) pontja szerint romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző terméknek minősülnek. Ezek esetében az elállási jog gyakorlása kizárt.

15. Szavatosság és garancia

A termékek esetében az eladó webáruház felelősséget vállal, hogy a termékek egyes oldalin feltüntetett paramétereknek a termékek megfelelnek, és a webáruház tulajdonosának és üzemeltetőjének tudomása nincs a termékek esetleges rejtett hibájáról.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

 1. Személyes bejelentés
  A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgálta
  tónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
  – a vásárló nevét, címét,
  – a termék megnevezését, vételárát,
  – a vásárlás időpontját,
  – a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
  – a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
  – a kifogás rendezésének módját.
  Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
  A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.2. Írásban történő bejelentés
  A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ).
  Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét,
  – a termék megnevezését, vételárát,
  – a vásárlás időpontját,
  – a hiba bejelentésének időpontját,
  – a hiba leírását,
  – a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

16. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

16. 1 A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken adhatja elő:

 • Telefonon: +36202762266 (munkanapokon 9:00-12:00 és 13:00-15:00 között)
 • E-mailben: info@hobbykucko.hu

16.2 A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát. A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

16.3 A megrendelő az eladóval szemben fogyasztói panasszal élhet. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Amennyiben a megrendelő fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy jogosult a megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

16.4 Békéltető tesületeket elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa. Az új ÁSZF hatályba lépését megelőzően 10 nappal tájékoztatja az oldal látogatóit.